İşsizlik Maaşı Hesaplama 2023

İşsizlik maaşı; sigortalı işsizlere kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ile yapılan ödemedir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

İşsizlik maaşından yararlanmak için bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bunlar;

 • Sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
 • İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması,
 • İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
 • İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurulması. Bu şartların varlığı halinde sigortalıya işsizlik ödeneği bağlanacaktır.

Kimler İşsizlik Maaşı Almaz?

İşsizlik Sigortası kapsamında bulunmayan;

 • Memurlar,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Yüksek Öğretim Kanunu’na, Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Bağ-kurlular,
 • Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar,
 • İşçi sendika ve konfederasyonları ile sendika başkanlıklarına seçilenler,
 • Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, gösteri, ses, müzik, resim, heykel ve benzeri işlerde uğraşanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
 • Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,
 • Meslek lisesi veya yükseköğrenimde staja tabi tutulan öğrenciler,
 • Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlüler

işsizlik maaşına hak kazanamamaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre İle Bağlanır?

İşsizlik ödeneğinin süresi işsizlik sigortası primi ödeme süresi ile orantılı olarak artmaktadır. İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 300 gün süreyle ödeme yapılmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İşsizlik maaşı, işçinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancının %40’ı alınarak tespit edilmektedir. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç kesintiye tabi tutulmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşına hak kazanılabilmesi için iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru İŞKUR şubesine gidilerek veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında ilgili sürede başvuru yapılmaması halinde, başvuru anında geçen süre hak kazanılacak olan süreden düşülmektedir.

İşsizlik maaşının bağlanabilmesi için işsizin iş almaya istekli olması gerekmektedir. Yani işsizlerin bu şekilde danışmanlık eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik Maaşından Hangi Kesintiler Yapılmaktadır?

İşsizlik ödeneğinden damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesinti yapılmamaktadır. İşsizlik maaşı, nafaka borçları dışında haczedilemez veya başkasına devredilemez.

İşsizlik Maaşı Nasıl Ödenir?

İşsizlik maaşı, başvuru yapılan ayı takip eden ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşına hak kazanılması halinde her ayın beşinde işsizin şahsına ödeme yapılır.

İşsizler ödemeleri, İŞKUR’a bildirdikleri IBAN aracılığıyla veya PTTBank aracılığı ile almaktadır.

İşsizlik Maaşı Alırken Durum Değişikliği Halinde Ne Yapılmalı?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde işsizin; adresinin değişmesi, yurtdışına çıkması,  bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi halinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik maaşından yararlanan kişiler, kusurları ile fazladan ödeme almaları ve bu durumun kurum tarafından tespiti halinde söz konusu fazla yapılan ödeme yasal faizi ile beraber işsizden talep edilmektedir.

İşsizlik Maaşı Yeniden Başlar Mı?

İşsizlik maaşından faydalanırken, işsizlik maaşı süresi doldurulmaksızın işe girilmesi ve işsizlik maaşından yararlanmak için gerekli olan şartlar yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolana kadar işsizlik maaşından faydalanılabilir.

Tekrar işsiz kalınması halinde İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler devam edecektir. Hak kazanma şartlarını sağlayarak yeniden işsiz kalınması halinde artık ilk işsiz kalma durumundan kaynaklanan maaştan değil sadece bu yeni işsizlik durumundan doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

İşsiz bir kişi işsizlik maaşı alırken;

 • İŞKUR tarafından mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yer sınırları içindeki işi haklı nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
 • Çalışma hayatını inceleme yetkisine haiz müfettişlerce veya denetim elemanlarınca yapılan denetimlerde İŞKUR’dan işsizlik ödeneği aldığı anda kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • Yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İşsizlik Maaşı 2023’de Ne Kadar Oldu?

İşsiz kalan kişilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı ödemeleri 2023 yılı itibariyle zamlandı. 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 4272 lira olarak belirlendi.

Av. Ezgi YÜCEL & Av. Ahmet EKİN

Başa dön tuşu