İş Hukuku – İşçi Avukatı / İşveren Avukatı

Ekin Hukuk İş Hukuku

İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve sair ücret alacaklarının tahsiline yönelik hizmetleri barındıran servistir. Ayrıca yine işçilerin iş kazası tazminatı, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davası, sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi dava hizmetlerinin verilmektedir.

İşverenler yönünden ise öncelikle şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarındaki işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hale getirilmesi, olası davalarda karşılaşılması muhtemel sorunların ortadan kaldırılarak önleyici hukuk hizmeti verilmesi, dava aşamasında ise işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak tazminat ve ücret talepleri yanı sıra varsa diğer haksız taleplere karşı yürütülen hizmettir.

İş hukuku çalışanlar ile çalıştırılanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku kendi içerisinde bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ayrı dala ayrılmaktadır. Tek bir işçinin çalışma koşullarına ve haklarına yönelik hüküm ve düzenlemeleri konu alan dala bireysel iş hukuku denmektedir.

Bireysel iş hukuku konuları arasında;

 • İş sözleşmesinin kurulması,
 • İşin düzenlenmesi,
 • İş sözleşmesinin sona ermesi,
 • Asgari ücret,
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Çalışma süresi gibi konular yer alır.

İşverenlerin ve işçilerin grup halinde sendika kurma, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi yapma gibi faaliyetlerinin düzenlendiği hukuk dalına toplu iş hukuku denmektedir.

İş hukuku avukatı;

 • Müvekkil şirketin işçi-işveren uyuşmazlıklarından doğan hukuki iş ve davalarının takibini sağlar.
 • Hukuki sorun doğmaması adına önleyici hukuk hizmeti olarak müvekkillerine iş hukukuna yönelik destek sağlar.
 • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davalarını takip eder.
 • İşçilik alacaklarına ilişkin davaları takip eder.
 • İş sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
 • İşe iade davalarını yürütür.
Başa dön tuşu