Genel Hukuki Bilgiler

İhtarname Nedir?

İhtarname, her türlü hukuki işlemlerde muhatabına hak ve isteklerin yazılı biçimde bildirilmesi ya da haber verilmesi için yapılan işlemlerdir.

İhtarname Neden Gönderilir?

İhtarname gönderilmesinin iki temel sebebi vardır. Birincil amacı kanundan doğan sorumluluğun yerine getirilmesi, ikincil amacı ise ileride ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklar bakımından ispat aracı olarak kullanılmasıdır.

İhtarname kişiyi bağlayacak nitelikte olduğundan dolayı hazırlanırken son derece dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir. İhtarnamenin yanlış veya eksik hazırlanmış olması durumunda ileride hak kaybına sebebiyet verebilir.

İhtarname Nasıl Yazılmalıdır?

İhtarname dilekçe formatında yazılmalıdır. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, üslubu saygılı ve mesafeli olmalıdır. Karşı tarafın adı ve adresi bildirilmelidir.

Açıklamalar kısmında ihtar çekilmesi gereken olay hakkında kısa bir açıklama yapılmalı, sonuç bölümünde ise ihtar edilen husus kısa bir şekilde ifade edilir ve karşı tarafa süre verilir. Ek olarak muhatabın ihtara uymaması halinde yasal yollara başvurulacağının belirtilmesi hususu önem arz eder.

İhtarname Karşı Tarafa Nasıl Gönderilir?

İhtarnamenin karşı tarafa gönderilmesinde öncelikli olarak noter yoluna başvurulması gerekmektedir.  Ancak mektup, mail, fax, telgraf gibi yollarla da gönderilmesi mümkün olmakla beraber PTT vasıtasıyla APS veya iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

İhtarnamenin Noter Aracılığı ile Gönderilmesi

İhtarnamenin bizzat ya da avukat vasıtasıyla yazılıp notere götürülmesi mümkün olduğu gibi noterde sözlü olarak yazdırılabilir. Ancak ihtarname yazılırken herhangi bir hata yapılmaması ya da eksiklik olmaması ve bu eksiklik sebebiyle hak kaybı oluşmaması açısından avukat tarafından hazırlanması daha doğru olacaktır.

Noter işletim ücreti ihtarnamenin sayfa sayısına göre değişiklik göstereceğinden anlatımın sade ve öz olması daha sağlıklı olacaktır.

İhtarnamenin Noter Aracılığı ile Gönderilmesi

İhtarnameye Nasıl Cevap Verilir?

Kural olarak gelen ihtarnameye cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır. İhtarnameye cevap verilmemesi ihtarnameye konu olan iddiaların kabul edildiği anlamına gelmemekle beraber istenildiği takdirde süresi içinde cevap verilebilmesi mümkündür. Kişi isterse öncelikle ihtarnameye süresi içinde itiraz etme hakkını kullanabilir.

Mutlaka İhtarname Gönderilmesi Gereken Haller Nelerdir?

Bazı durumların varlığında ihtarname gönderilme zorunluluğu kanunlar tarafından düzenlenmiştir. Bu hallerde mutlaka muhataba ihtarname gönderilmesi gerekmektedir.

Bu hallerden bazıları; konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması, işçi – işveren uyuşmazlıklarında iş sözleşmesinin feshi harici durumlar, paylı mülkiyet durumunda paydaşlardan birine yönelik olarak ecrimisil talebinde bulunulacağı hallerde paylı mülkiyete konu malı kullanan paydaşa yönelik intifadan men bildirimi gibi hallerdir.

İhtarnamenin Amacı Nedir?

İhtarname ileride açılabilecek dava ya da takiplerde kişiye ispat hususunda fayda sağlamaktadır.

İhtarname Örneği

İHTARNAME

 

KEŞİDECİ                  :

 

ADRES                       :

 

VEKİLİ                       : Av. Ahmet EKİN

 

ADRES                       : İhsaniye Mah. 4903 Sk. Profit İş Merkezi Kat:16 No:153 33060

 

MUHATAP                :

 

ADRES                       :

 

KİRALANAN

TAŞINMAZ ADRESİ :

 

KİRA TARİHİ                       :

 

KİRA DÖNEM SONU            :

 

SATIN ALINMA TARİHİ      :

 

Sayın muhatap …. başlangıç tarihli 1 yıl için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınca kiracı olarak oturmakta olduğunuz ….. adresinde bulunan taşınmaz …. Tarihinde müvekkil ….. tarafından satın alınmıştır.

Müvekkilin aynı evde birlikte yaşamakta olduğu oğlu/kızı yakın zamanda evlenecek olup kalacak bir konutu bulunmamaktadır. Bu sebeple sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle müvekkile ihtiyaç nedeniyle tahliye talep etme hakkı doğmuştur.

İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; kira dönemi sonu olan …. Tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan …. Tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE EDEREK TESLİM ETMENİZİ, aksi halde Türk Borçlar Kanunu 351/2 gereğince yasal yollara başvurarak aleyhinize ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm giderlerin tarafınızdan isteneceğini, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ihtaren bildiririm. 16/09/2023

Keşideci Vekili

Av. Ahmet EKİN

Sonuç

Yukarıda da açıklanmış olduğu özere ihtarname, hukuki işlemlerde muhatabına hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi amacıyla yapılan işlemlerdir. Her ne kadar ihtarname çekebilmek için bir avukata ihtiyaç olmasa da ihtarnamenin yanlış veya eksik hazırlanması çok büyük hak kayıplarına sebep olacağından bir avukat yardımına başvurulmalıdır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

İhtarname geldikten sonra ne olur?

İhtarname geldikten sonra eğer ki ihtarnamenin konusu haklı bir sebebe dayanıyorsa gelen ihtarnamede istenilen edimler süresi içinde yerine getirilmelidir. Fakat ihtarnamedeki taleplerin haklı bir sebebe dayanmadığı durumlarda itiraz etme hakkı mevcuttur.

İhtarname süresi kaç gündür?

İhtarnameyi çeken kişinin belli bir süre öngördüğü durumlarda öngörülen süre içerisinde itiraz yapılması şartı vardır.

İhtara cevap verilmezse ne olur?

Gönderilen ihtara cevap verme zorunluluğu yoktur. Kişi ihtara cevap vermediğinde ihtara konu iddiaları reddetmiş sayılmayacağı gibi kabul etmiş de sayılmaz.

Avukatsız ihtarname çekilir mi?

İhtarname çekebilmek için avukat yardımından faydalanma gibi bir şart aranmamaktadır.

Duygu Maide KARATAŞ & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu