İçtihatlar

Eşlerden Birinin Aşırı Cimri Davranması Boşanma Sebebidir

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2013/7394

Karar Numarası: 2013/20222

Karar Tarihi: 09.09.2013

Eşlerden birinin aşırı cimri davranması boşanma sebebidir.

Türk Hukukunda boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri özel sebepler olabileceği gibi genel sebepler de olabilir. Kanunda özel sebepler sınırlı olarak sayılmış olup bu sebepler; Zina, Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış, Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk ve Akıl Hastalığı şeklindedir. Ayrıca bu sebeplerin yanı sıra genel boşanma sebepleri de kanunda Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması, Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaya Varması (Anlaşmalı Boşanma) Ortak hayat kuramama ve fiili ayrılık şeklinde düzenlenmiştir.

Her ne kadar kanunda genel boşanma sebepleri başlık olarak düzenlenmişse de evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamına girecek durumlar açıkça belirtilmemiştir. Bu durumda Yargıtay içtihatları devreye girmekte hangi sebeplerin evlilik birliğinin temelden sarsılmasına sebebiyet vereceği hususundaki belirsizlik bu şekilde çözülmektedir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için evliliğin eşlerden biri bakımından çekilmez hale gelmiş olması gerekmektedir. Evliliğin çekilmez hale gelmesine sebebiyet veren davranışlara örnek olarak; cinsel birliktelik kurulamaması, geceleri horlama, aile ile görüşmenin engellenmesi gibi durumlar verilebilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 2013/7394 Esas, 2013/20222 Karar, 09.09.2013 tarihli kararında eşin cimri davranmasını evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi sebebiyle boşanma nedeni olarak ifade etmiştir.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2013/7394

Karar Numarası: 2013/20222

Karar Tarihi: 09.09.2013

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, incelemenin duruşmalı yapılması talebiyle temyiz edilmiş ise de, duruşma isteyenin, buna ilişkin gideri yatırmadığı anlaşıldığından, duruşma isteğinin reddine, evrak üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi. Evrak incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kocanın eşi ve ailesine küfür ettiği ve aşırı cimri davranmak suretiyle evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.09.09.2013(Pzt.)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu