Ceza Hukuku

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanma cezası Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, ehliyetsiz araç kullanan sürücüler için para cezası öngörülmüştür.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Nedir?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası maddeye göre;

  • Sürücü belgesi olmayanların,
  • Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,
  • Sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 3,674 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Ancak maddede belirtilen tutar her yıl güncellenmektedir. Bunun yanında cezanın peşin ödenmesi halinde %25 indirim uygulanmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine verilecek dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu süre içerisinde itiraz edilmezse süre kesinleşmektedir. Süre, tebliğ veya tefhimden itibaren başlamaktadır.

Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanmaya ilişkin hükümler, ehliyetsiz motor kullanmaya da uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu’nun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olduğundan 36. Madde burada da uygulama alanı bulmaktadır. 

Ehliyetsiz Motor Kullanma

Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanmak

Ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanan kişiler hakkında her iki kabahat bakımından ayrı ayrı cezalandırılır. Yani burada ceza hukuku anlamında gerçek içtima hükümleri uygulanmaktadır. Alkollü araç kullanma cezası ise idari para cezası ve ehliyetine el konulmasıdır.

 Ehliyetsiz Kazaya Karışmak

Ehliyetsiz bir şekilde kazaya karışan kişiye ehliyetsiz araç kullanmadan ötürü idari para cezası verilmektedir. Ancak somut olayın şartlarına göre verilecek ceza değişmektedir. Örneğin trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu şartları oluşmuşsa, TCK 179 anlamında cezalandırılır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede sayılan haller sınırlı olmayıp örnekseme şeklindedir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Madde 179-

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (1) (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

 

Zehra ATASEVER

Ehliyetsizlik Cezası Ne Kadar 2022?

2022 yılı için ehliyetsiz araç kullanma cezası 3.674 TL’dir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2021 Ehliyet Almaya Engel Mi?

Hayır, ehliyetsiz araç kullanma cezası ehliyet alınmasına engel değildir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Sicile İşlenir Mi?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, bireylerin idari siciline işlemektedir.

Ehliyetine El Konulduğu Halde Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadardır?

Ehliyetine el konulduğu halde araç kullanma cezası yine 2022 yılı için 3.674 TL’dir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu