Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku kavramını açıklamak gerekirse; ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak açıklanabilir. Özel hukuk dalı olan ticaret hukukunun en önemli kaynağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'dur. Tarafların ticari ilişkilerinde oluşan uyuşmazlıklara çözüm üreten ticaret hukuku hayatımızdaki önemli yeri sebebiyle hukukun en kapsamlı alt dallarından da biridir.

Ticaret hukukunun çok kapsamlı olması ve mevzuatın devamlı güncellenmesi sebebiyle tecrübe gerektirmesi yanı sıra yeni bilgileri edinme ve uygulama gerekliliğini de doğurmaktadır. Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, sigorta hukuku gibi birçok hukuk dalı da ticaret hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Ticaret hukukunun inceleme yaparken merkez aldığı bazı kavramlar bulunmaktadır. Bunlar; ticari işletme, ticari iş, tacir, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, marka, ticaret sicili, tacir yardımcıları, ticari defterler gibi kavramlardır.

Ticaret hukuku kapsamındaki ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmektedir.

Şirketler hukuku; ticari faaliyette bulunan ve tüzel kişiliği bulunan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları inceleyen ticaret hukuku ait dalıdır

 Ticaret hukuku kapsamında şirketlerin avukatlardan yardım alacağı konulardan bazıları şunlardır;

  • Ticari davaların açılması ve davanın takip edilmesi
  • Poliçe, bono, çek alacaklarının dava ve icra yoluyla tahsili
  • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
  • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık sağlanması
  • Şirket yönetim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ile genel kurul işlemlerinin incelenmesi
  • Sermaye artışı veya azaltılması işlemleri hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması
  • Şirkete ait marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların takip edilmesi
  • Şirket tasfiyesi sürecinin yönetimi
Bono Nedir?

Kategori: Ticaret ve Şirketler Hukuku

0 Yorum 6013 Gösterim

Bono Nedir?

Bono, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen poliçe gibi bir kambiyo senedidir. Halk arasında “senet” olarak bilinen bono, poliçeden farklı olarak “…ödeyiniz” şeklinde olmayıp, “ödeyeceğim” şeklinde bir ö...

Devamı
Anonim Şirket Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir ?

Kategori: Ticaret ve Şirketler Hukuku

0 Yorum 4465 Gösterim

Anonim Şirket Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir ?

Anonim Şirket Avantajları Nelerdir? Anonim Şirket Dezavantajları Nelerdir? En az bir gerçek veya tüzel kişi tarafından sermayesi belirli ve paylara bölünmüş bir şekilde ekonomik amaçlarla kurulan şirk...

Devamı
Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Kategori: Ticaret ve Şirketler Hukuku

0 Yorum 2075 Gösterim

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketinin kurulabilmesi için pay sahibi olan en az bir gerçek veya tüzel kişinin kurucu olması gerekir. Anonim şirkette pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişiye kuru...

Devamı
Limited Şirketler

Kategori: Ticaret ve Şirketler Hukuku

0 Yorum 2115 Gösterim

Limited Şirketler

Limited şirket, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticari unvan altında kurulan; esas sermayesi belirli olup sermaye paylarının toplamından oluşan ortaklık tipidir. Türk Ticaret...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ