Vergi ve İdare Hukuku

İdarenin amacı halkın yararını sistemli ve eksiksiz bir şekilde sağlamaktır. İdare hukuku bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunmasını ve devletin güvencesi altına alınmasını sağlar.

İdare hukuku, kamu idaresinin birçok alanında uygulanmaktadır. Güvenlik, sağlık, maliye, ulaştırma, ekonomi, eğitim idarenin sorumluluk alanlarının sadece bir kısmını oluşturmakta olup hukuk ile çevrelenmiştir. Bu alanlardaki düzenin oluşturulması ve ihtilafların çözümü idare hukuku ile sağlanmakta olup hukuk sistemimizde bu hukuki sorunlar idari yargıda çözülmektedir.

Bu bölümde, idarenin kuruluş ve işleyişine ilişkin kamu hukuku kurallarından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen idari yargıya konu dava türlerinden, idarenin işlemlerinin iptalini amaçlayan iptal davalarından ve idarenin işlem ve eylemlerinden doğan zararların tazmini amacı ile açılan tam yargı davalarından bahsedilecek olup idare hukukuna dair fikir edinmeniz sağlanacaktır.

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların talebi ve sulh ceza hakiminin kararı olmaksızın vergi kaçakçılığı suçundan ceza verilemez.

Kategori: Vergi ve İdare Hukuku

0 Yorum 1489 Gösterim

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların talebi ve sulh ceza hakiminin kararı olmaksızın vergi kaçakçılığı suçundan ceza verilemez.

Vergi Usul Kanunu'nun 142. maddesine göre; "İhbar veya yapılan incelemeler dolayısiyle, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen d...

Devamı
Devlet Memurları Anne ve Babasının Sağlık Sorunları Sebebiyle Tayin İsteminde Bulunabilir.

Kategori: Vergi ve İdare Hukuku

0 Yorum 1501 Gösterim

Devlet Memurları Anne ve Babasının Sağlık Sorunları Sebebiyle Tayin İsteminde Bulunabilir.

“Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıft...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ