Genel Hukuki Bilgiler

Hukuk sistemi, bir ülkede belirli bir zamanda uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Bu tanım doğrultusunda Türk hukukundan bahsetmek gerekirse; Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde uygulanan hukuk kurallarıdır.

Türk hukuk sistemi özel hukuk ve kamu hukuku olarak ayrılmaktaysa da çok geniş bir kapsama sahiptir. Kanunlar, yüksek mahkeme kararları ve yönetmelikler Türk hukuk sistemini oluşturur.

Aynı zamanda hukuk dalı yaşayan ve her geçen gün yenilenen, güncelliğe ihtiyaç duyan bir alandır. Bu bölümde, Türk hukukundaki güncel ve hukuka giriş niteliğindeki bilgiler hakkında fikir sahibi olurken hukuktaki gelişmeler haber niteliği de taşıması nedeniyle güncel ve hukuki gelişmelerden de haberdar olacaksınız.

Taraflar arasındaki alacak-borç ilişkisinin tespitinde mail yazışmaları belge niteliğinde olduğundan ispat aracı olarak kullanılabilir.

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1561 Gösterim

Taraflar arasındaki alacak-borç ilişkisinin tespitinde mail yazışmaları belge niteliğinde olduğundan ispat aracı olarak kullanılabilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199. Maddesine göre; “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi verile...

Devamı
Adli Mağduriyetlerin Önlenmesi Hakkında Bilgi Notu

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1535 Gösterim

Adli Mağduriyetlerin Önlenmesi Hakkında Bilgi Notu

Adli Mağduriyetlerin Önlenmesi Hakkında Bilgi Notu

Devamı
Düğün, Kına Gecesi, Nişan Yasaklandı Mı?

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1761 Gösterim

Düğün, Kına Gecesi, Nişan Yasaklandı Mı?

Ülkemiz genelinde hızla artan koronavirüs vakaları neticesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları ve Cumhurbaşkanı’nın talimatları ile İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönd...

Devamı
Türk Yargı Sisteminde Adli Tatil

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 2218 Gösterim

Türk Yargı Sisteminde Adli Tatil

Türk yargı sisteminde adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Bu süreler zarfında birçok dava görülemeyecek olup hukukumuzda öngörülen bazı süreler de işlemeyecektir. Bu günle...

Devamı
Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmez İse Ne Olur?

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 11079 Gösterim

Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmez İse Ne Olur?

Kişinin hakkında açılan bir davaya cevap vermesi adil yargılanma ilkesinin bir gereğidir. Anayasa m. 36’ ya göre; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı...

Devamı
İhtiyati Tedbir Nedir?

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 20644 Gösterim

İhtiyati Tedbir Nedir?

Yargılama faaliyetleri ülkemizde çok uzun sürebilmektedir. Bu gibi durumlarda mevcut durumdan kesin hükme kadar olan süreçte meydana gelebilecek bir değişme ile hakkın elde edilmesinin zorlaşması, gec...

Devamı
İfade Verme ve Sorgulama Nedir?

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 4212 Gösterim

İfade Verme ve Sorgulama Nedir?

Beyan delili, uyuşmazlık konusu olaya ilişkin açıklamalar olup bunlar şüpheliye, sanığa, mağdura ya da mağdur dışında kalan üçüncü kişilere (tanık) ait açıklamalardır. Ceza muhakemesinde gerçeğe ulaşm...

Devamı
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1732 Gösterim

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslek olan avukatlık mesleğinin daha iyi bir şekilde icra edilebilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılması ve bu d...

Devamı
Adalet Divanı Nezdinde Açılabilecek Davalar

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1862 Gösterim

Adalet Divanı Nezdinde Açılabilecek Davalar

Adalet Divanı Nezdinde Açılabilecek Davalar Nelerdir? İhlal Davası, İptal Davası, Hareketsizlik Davası

Devamı
Hukuk Düzeni Kürtaj Meselesini Nasıl Ele Almalıdır?

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 2023 Gösterim

Hukuk Düzeni Kürtaj Meselesini Nasıl Ele Almalıdır?

Kürtaj Nedir? Hukuk Düzeni Kürtaj Meselesini Nasıl Ele Almalıdır? Kürtaj Meselesi Neden Tartışmalı Bir Meseledir? merak ettiğiniz daha fazla konu detayı makalemizde.

Devamı
Hukuk Bürosu Nedir?

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 5995 Gösterim

Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk bürosu; vatandaş veya yabancı gerçek kişiler ile kamu veya özel tüzel kişilerin kimi zaman hakkını elde etmesi için kimi zaman ise elindeki haklarını koruma altına tutması için mutlaka başvurmal...

Devamı
Yeni İnfaz Düzenlemesi

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 2469 Gösterim

Yeni İnfaz Düzenlemesi

Covid-19 salgını nedeniyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalıdan açık ceza infaz kurumlarına geçmeye hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler 31 Mayıs 2...

Devamı
Koronavirüs Salgını Çerçevesinde Alınan Kararların Cezai Yaptırımı

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1622 Gösterim

Koronavirüs Salgını Çerçevesinde Alınan Kararların Cezai Yaptırımı

Tüm dünyayı etkileyen Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde halihazırda toplum sağlığını korumak üzere varolan 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanılarak çeşitli alanlarda yeni düzenleme...

Devamı
Koronavirüs Salgınının Sözleşmelere Etkileri

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1710 Gösterim

Koronavirüs Salgınının Sözleşmelere Etkileri

Pandemi olarak tanımlanan ve tüm dünyayı etkileyen yeni Koronavirüs salgını sebebiyle birçok kişi ve işletme çalışamaz duruma gelmiş olup eski dönemde imzalanan sözleşmeler sebebiyle belli bir borç al...

Devamı
İstanbul Barosu Ne Yapmalı ?

Kategori: Genel Hukuki Bilgiler

0 Yorum 1758 Gösterim

İstanbul Barosu Ne Yapmalı ?

Uzun zamandan beri, yargı aracılığıyla toplumun sindirilmesi şeklinde işleyen süreç, İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında başlatılan hukuka aykırı soruşturma ile yeni bir boyuta ...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ