Hizmetlerimiz

Kurumsal Hukuk Müşavirliği

Kurumsal Hukuk Müşavirliği

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel tüzel kişilere, anonim şirketlere, limited şirketlere, holdinglere, her türlü hukuki hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen hizmettir. Müvekkilin iş yoğunluğu...

Devamı
Bireysel Hukuk Müşavirliği

Bireysel Hukuk Müşavirliği

Birçok hukuki danışmanlık ve yargılama dosyaları konusunda avukat ihtiyacı olan gerçek kişilere aylık sabit ücret karşılığında tüm hizmet ihtiyacının karşılandığı servistir. Kişinin ne kadar hukuki uy...

Devamı
Ceza Hukuku – Ceza Avukatı

Ceza Hukuku – Ceza Avukatı

Bir suçun mağduruna vekil sıfatıyla veya bir suçun failine müdafii sıfatıyla verilen hizmettir. Savcılık soruşturmaları, asliye ceza mahkemesi davaları, ağır ceza mahkemesi davaları, tutuklama, adli k...

Devamı
İş Hukuku – İşçi Avukatı / İşveren Avukatı

İş Hukuku – İşçi Avukatı / İşveren Avukatı

İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, haf...

Devamı
Aile Hukuku – Boşanma Avukatı

Aile Hukuku – Boşanma Avukatı

Aile hukuku evlenme ile başlayıp boşanma veya ölümle sona eren evlilik sürecini ve evlilik birliğinin sona ermesini inceleyen hukuk dalıdır. Evliliğin sona ermesi taraflardan birinin ölmesi, anlaşmalı...

Devamı
Sözleşme ve Protokoller

Sözleşme ve Protokoller

Sözleşme; iki veya daha çok tarafın hukuki sonuç ortaya koymak amacıyla karşılıklı irade beyanlarında bulunmasıdır. Sözleşmeler şu şekilde örneklendirilebilir; satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, k...

Devamı
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı veyahut alacaklı görünen tarafın talebi doğrultusunda cebri icra yoluna başvurularak alacağın tahsili sağlanmaya çalışılmaktadır. İcra ve iflas hukuku karma bir hukuk dalı olup para ve temina...

Devamı
Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun en önemli alanlarındandır. Şirketler hukuku; ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olan, şirket ve firmalardaki tüm hukuki meseleleri ve ticaret alanındaki...

Devamı
İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Devlet, hâkimiyet hakkını kullanarak halka verdiği hizmeti güçlendirmek amacıyla vatandaşlardan vergi alır. Bu sebeple devlet ve birey arasında hukuki bir ilişki oluşur. Devlet ve birey arasında doğan...

Devamı
Yabancılar ve Türk Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Türk Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki bulunan yabancıların haklarını korumayı amaçlayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri izinleri, çalışma izinleri, evlilik işlemleri, vatandaşlığın kazan...

Devamı
Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Markalaşmanın ve ticari faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte fikri ve sınaî hakların varlığı hususunda yaşanan uyuşmazlıklar artmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, ekonomik bir değer taşıyan ve ...

Devamı
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Emlak ve gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir alt dalı olarak nitelendirilebilecek olup malikler, kiracılar, yapı finansman kuruluşları arasındaki ilişkileri konu alır. Kamulaştırma, izale-i şüyu, şu...

Devamı
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Hakları Hukuku, tüketicinin haklarını Üretici, aracı veya satıcı firmaya karşı koruyan ve günümüzde hızla güncellenen bir hukuk dalıdır. Tüketici hakları hukukunun amacı tüketicinin korunması...

Devamı
Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Teknolojinin gelişimi ile birlikte gerek teknolojiye erişimin kolaylıkla sağlanması gerekse de gelişimlere sağlanan uyum yönünden zorluk yaşanmaması ile bilişim hukuku kapsamına giren bilişim suçları/...

Devamı
Disiplin Hukuku

Disiplin Hukuku

Birçok yönüyle ceza hukukuna benzerlik gösteren disiplin hukuku, bir kuruma ait çalışanların uyması gereken, düzenlemeleri ve kuralları oluşturan kendine has özellikleri bulunan bir hukuk dalıdır. Dis...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ